ONE OK ROCK 2019-2020 EYE OF THE STORM JAPAN TOUR

ONE OK ROCK 2019-2020 EYE OF THE STORM JAPAN TOUR


ONE OK ROCK 2019-2020 EYE OF THE STORM JAPAN TOUR

ONE OK ROCK 2019-2020 EYE OF THE STORM JAPAN TOUR


ONE OK ROCK 2019 – 2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR2019

09/22 TOKI MESSE NIIGATA CONVENTION
09/23 TOKI MESSE NIIGATA CONVENTION
10/01 OSAKA-JO HALL
10/02 OSAKA-JO HALL
10/05 MIYAGI SEKISUI HEIM SUPER ARENA
10/06 MIYAGI SEKISUI HEIM SUPER ARENA
10/12 MAKOMANAI SEKISUI HEIM ICE
10/13 MAKOMANAI SEKISUI HEIM ICE
10/19 SAITAMA SUPER ARENA
10/20 SAITAMA SUPER ARENA
10/30 HIROSHIMA GREEN ARENA
10/31 HIROSHIMA GREEN ARENA
11/06 YOKOHAMA ARENA
11/07 YOKOHAMA ARENA
11/12 PORTMESSE NAGOYA
11/13 PORTMESSE NAGOYA
11/20 EHIME PREFECTURAL BUDOKAN
11/21 EHIME PREFECTURAL BUDOKAN
11/27 MARINE MESSE FUKUOKA
11/28 MARINE MESSE FUKUOKA
12/04 SHIZUOKA ECOPA ARENA
12/05 SHIZUOKA ECOPA ARENA
12/10 OSAKA-JO HALL
12/11 OSAKA-JO HALL
12/19 MIE PREFECTURAL SUN ARENA
12/20 MIE PREFECTURAL SUN ARENA2020

01/09 YOKOHAMA ARENA
01/10 YOKOHAMA ARENA
01/15 MARINE MESSE FUKUOKA
01/16 MARINE MESSE FUKUOKA
Related Posts
Load comments